Påmelding Babysang Korgen og Hemnesberget høst 2024


Den påmeldte
Fyll ut navn på barnet o.s.v. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Allergi eller andre ting vi skal ta hensyn til:
Velg hvor:
Babysang Hemnesberget høst 2024
Babysang Korgen høst 2024
Foresatt
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Allergi eller andre ting vi skal ta hensyn til: