Dåp


Velkommen til å døpe barnet ditt i kirkene i Hemnes, Grane og Hattfjelldal 

 

Dåpspåmelding i Hemnes

 

Dåpspåmelding i Grane

 

Dåpspåmelding i Hattfjelldal

 

Gjennom dåp i våre kirker blir en både et Guds barn og medlem av Den norske kirke. Dåpens vann og dåpens løfter formidler Guds nåde og kjærlighet. Det å være døpt er å leve omsluttet av Guds kjærlighet. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. 

Vi tilbyr elekronisk påmelding til dåp. Velg menighet, kirke og dato. 

Dåpssamtale:
Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale. Ved påmelding til dåp i kirke i annen menighet, gjennomføres dåpssamtalen der dere er bosatt. I dåpssamtalen går man gjennom hva dåp er og praktiske opplysninger knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Fadder:
Når et barn skal døpes, velger foreldrene faddere. Det er en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder og en fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave. Faddere skal være vitne om at barnet er døpt med en kristen dåp og hjelpe til at barnet får en kristen opplæring som det heter i dåpsliturgien. Faddere er ikke alene om sin oppgave. Sammen med kirken- spesielt den lokale menighet skal de be for barnet, lære barnet selv å be og hjelpe barnet å bruke Guds ord og Herrens nattverd. 

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere. Det er ingen øvre grense for antall faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Ettersom fadderansvaret er så nært knyttet til dåpen, er det ikke mulig å legge til eller stryke faddere i ettertid.
En fadder må ha fylt 15 år og som hovedregel være medlem av Den norske kirke. Medlemmer av andre kirkesamfunn kan være faddere så lenge de aksepterer barnedåp. Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. Fadderne blir ført inn i kirkeboka. Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvaret for barnet hvis foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring.

Spørsmål og svar om dåp trykk her