Rådene i Hemnes 2024 - 2027


Kirken i Hemnes har tre menigheter. Fellesråd har sitt utspring fra de tre menightene samt at Hemnes kommune har et medlem og biskopen har en representant.

Hemnes kirkelig fellesråd:

Bjørn Terje Nilssen - leder (rep. Hemnes menighetsråd)

Greta Valla, nestleder (rep. Korgen menighetsråd)

Torbjørn Belikvassli (rep. Belikvassli menighetsråd)

Maria Kongsdal (rep. Belikvassli menighetsråd)

Nils Reinåmo (rep. Korgen menighetsråd)

Elin Hansen (rep. Hemnes menighetsråd)

Mailen Pettersen (rep. Hemnes kommune)

Hans Chr. Håland (rep. Biskopen)

 

Bleikvassli menighetsråd:  Torbjørn Bleikvassli, leder, Britt-Mari Hagavei, Torhild Berg, Audny Grønli, Else Hoff, Maria Kongsdal

Korgen menighetsråd: Greta Valla - leder, Irene Nerleir, Stine R C Haugli, Einar Solhaug , Tone T Håkonsen, Nils Reinåmo 

Hemnes menighetsråd:   Bjørn Terje Nilssen - leder, Tord Johansen, Solfrid Fagereng, Elin Hansen, Monika F Kristiansen, Nina Bærn Osmo

                                                                                                  
Sogneprest Hans Christian Håland sitter i alle menighetsråd

Tilbake