Tiltak i forbindelse med koronavirus


Smittevernveilederen avvikles fra 25.09.21

Fra lørdag 25.september kl.16.00 avvikels alle regler om arrangementer i covid-19-forskriften. 

Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten. På bakgrunn av dette avvikles smittevernveilederen for Den norske kirke fra samme tidspunkt. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. 

Tilbake