Førsteklasses


For 6 åringer med familie.

DU som fyller 6 år i løpet av året og familien din inviteres til 2 samlinger i løpet av ditt første skoleår: 
*Førsteklasses 
*Gudstjeneste med utdeling av 6-års bok

Menigheten vil feire at du skal begynne på skolen, og inviterer alle 6-åringer til førsteklasses. Det er ønskelig at en voksen, foresatte, besteforeldre, fadder eller andre som barnet er trygg på, deltar sammen med barnet.                                                                               

Vi synger, leker sammen og hører fortellinger fra bibelen. Vi snakker om det å begynne på skolen, om det å være venner, og vi spiser sammen.

Tilbake