Hattfjelldal kirkelige fellesråd > Om oss

Trosopplæringsutvalget i Grane og Hattfjelldal

 

 

Består av:

Morten Daleng, Grane

Rigmor Ruderaas, Grane

Klaus Bobe, sokneprest Grane

Ingeborg Sæterstad, Hattfjelldal

Anne Tove E Lie, Hattfjelldal

Kjersti Marken, vikarprest Hattfjelldal

Mentor: Anders Tho

 

Hattfjelldal menighetsråd 2016 - 2019

Hattfjelldal menighetsråd 2016 - 2019

Fra venstre forran: Venke, Stine, Valborg, Eli      fvb: Brynjar, Jørn Tommy, Rolf, Rune

 

Sammensetning:

leder: Brynjar Dalen,                  nestleder: Eli Mirjam Brøndbo

medlem: Stine Engdal,                  medlem: Jørn Tommy  Konradsen

medlem: Rolf Petter Sæteren        medlem: Valborg Ørjevatn      

1. vara: Rune Finseth                    2. vara: Wenke Merete Valen

Kommunal representant:

Harald Lie,                                   Vara Rigmor Sørdal

 

Møteplan 2019

Onsdag           23.januar                     kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onssdag           13. mars                      kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onssdag           08. mai                        kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onssdag          11. september             kl. 13:00-16:00                      MR-møte        
Onssdag           06. november             kl. 13:00-16:00                      MR-møte
Onssdag           04. desember             kl. 13:00-16:00                      MR-møte
 
 
 

 

Ansatte