Trosopplæringsutvalget i Grane og Hattfjelldal

 

 

Består av:

Morten Daleng, Grane

Rigmor Ruderaas, Grane

Klaus Bobe, sokneprest Grane

Ingeborg Sæterstad, Hattfjelldal

Anne Tove E Lie, Hattfjelldal

Kjersti Marken, vikarprest Hattfjelldal

Mentor: Anders Tho

 

Hattfjelldal menighetsråd 2016 - 2019

Hattfjelldal menighetsråd 2016 - 2019

Fra venstre forran: Venke, Stine, Valborg, Eli      fvb: Brynjar, Jørn Tommy, Rolf, Rune

 

Sammensetning:

leder: Stine Engdal,                       nestleder: Brynjar Dalen

medlem: Valborg Ørjevatn,            medlem: Jørn Tommy  Konradsen

medlem: Rolf Petter Sæteren        medlem: Eli Mirjam Brøndbo             

1. vara: Rune Finseth                    2. vara: Wenke Merete Valen

Kommunal representant: Rigmor Sørdal

Møteplan 2017

Onsdag           25.januar                    kl. 13:00-16:00                       MR-møte
Onsdag           8. mars                        kl. 13:00-16:00                       MR-møte
Onsdag           10. mai                        kl. 13:00-16:00                       MR-møte
Onsdag           13. september             kl. 13:00-16:00                       MR-møte        
Onsdag           8. november                kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onsdag           6. desember                kl. 13:00-16:00                     MR-møte
 
 
 

 

Ansatte