Ledig stilling som kirketjener i Hattfjelldal

Ledig stilling som kirketjener i Hattfjelldal

Kirken i Hattfjelldal har ledig 40 % stilling som kirketjener med mulighet for utvidelse.

Hovedoppgaver:                                                                                                                                        

Oppgaver knyttet til forberedelse og deltakelse ved kirkelige handlinger og andre arrangement i kirkene, stell av kirkegårdsanlegg, tilsyn, renhold og vedlikehold av kirkene med tilhørende bygninger, forefallende arbeid.

Forventinger og krav til søker:                                                                                                                                 

Det legges vekt på relevant utdanning og arbeidserfaring. Søker må disponere egen bil.

Ved tiltredelse blir det stilt krav om medlemskap i Den norske kirke.

Kirken i Hattfjelldal tilbyr varierte oppgaver, god pensjonsordning og lønn etter avtale. Muligheter for personlig og faglig utvikling.

Det søkes etter en person som er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig og har evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver. Samarbeidsevner, personlig egnethet og fleksibilitet tillegges stor vekt.

 

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeverge Arnstein Ingebrigtsen, tlf 751 84800 eller 99526631

 

Søknad med CV sendes på e-post til: kirkevergen@hattfjelldal.kommune.no

 

Søknadsfrist er 26.04.19


Del denne artikkel på e-post