Bispevisitas i Hattfjelldal

Bispevisitas i Hattfjelldal

Det blir bispevisitas i Hattfjelldal sokn 27, 28 og 30 april.

I slutten av april kommer biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes på visitas til Hattfjelldal. Hun skal få se noe av det vi har å by på, sånn som Susendal og Varntresk kirker, prestegården og Arbor. Hun vil holde andakt på Sykehjemmet og på Bo og service, hun vil besøke Sameskolen, Sitji Jarnge og få prøve kjøkkenet både på Furuheim og Sæterstad gårder. Hun skal også besøke skolen og barnehagen og vil svare på spørsmål fra barn og lærere og ikke minst blir det visitasgudstjeneste i Hattfjelldal kirke med påfølgende kirkekaffe på Fjellfolkets hus, der hele Hattfjelldals befolkning er invitert.
Vi ønsker å vise biskopen den fine bygda vår og håper mange møter opp på de åpne arrangementene.
Torsdag 27 april: Sangandakt i Susendal kirke kl. 20 med Bergmark og Marken og andre aktører.
Fredag 28 april: Kveldsbønn i Varntresk kirke kl. 19 med Bondevik, Bergmark og Marken.
Søndag 30 april: Visitasgudstjeneste i Hattfjelldal kirke kl. 11. 

Etter visitasgudstjenesten blir det kirkekaffe på Fjellfolkets hus med visitasforedrag og mulighet for spørsmål til biskopen.

Program for visitasen:

Torsdag 27. april
09:00-09:20 Kirka Morgenbønn v/Marken Biskop, rådgiver, kirketjener, organist, prost, prest.
09:30-10:05 Kirka Møte de ansatte i kirka Alle ansatte + MR-leder. Introduksjoner oginformasjon om bygda og menigheten og litt om trosopplæring.
10:15-11:00 Bo og servicesenteret, Andakt v/ biskop Biskop, rådgiver, prost, prest, organist
11:15-12:50 Arbor Omvisning og lunch Biskop, rådgiver, prost, prest,
13:00-14:05 Hattfjelldal skole Samtale med barna Biskop, rådgiver, prost, trosopplærer, prest,
14:05-14:50 Hattfjelldal skole Samtale med lærere Biskop, rådgiver, prost, prest, ledes av trosopplærer
15:00-16:30 Prestegården Informasjon om prestegården og samtale med MR. Kaffe og kaffemat Biskop, rådgiver, prost, prest, kirkeverge og Menighetsråd
17:00-18:10 Susendal gamle kirkegård og kirke Omvisning og informasjon Omvisning og info ved Ansgar Kleven, museumsdirektør Hattfjelldal. Biskop,rådgiver, prost, prest.
18:30-20:20 Furuheim Omvisning og middag Omvisning og informasjon ved Trine Thorsen Bolstad. Kleven. Biskop, rådgiver, prost, prest.
20:30-21:30 Susendal kirke Sangandakt med organist og prestevikar og andre aktører. Lokale aktører, biskop, kirkelige ansatte. 2 av 3


Fredag 28. april
08:00-08.45 Prestekontor Samtale med ansatte
09:00-09:20 Kirka Morgenbønn v/Kjesti
09:30-10.30 Prestekontor. Samtale med ansatte
10:40-11:00 Barnehagen Kort møte med barna Biskop, rådgiver, prost, prest, trosopplærer
11:10-11:50 Sykehjemmet Andakt ved biskop, kaffe Biskop, rådgiver, prost, prest, organist
12:00-13:30 Sameskolen, Kommunal lunch og omvisning ved rektor Davidsen, Einar Bondevik, biskop med følge, lokalt kirkelige ansatte, kommune adm., ansatte på sameskolen.
14:00-15:00 Sitji Jarnge Samtale med kommunens administrasjon og ledelse Biskop, rådgiver, prost, prest, kirkeverge, Mr.Leder kommunal ledelse og administrasjon
15:45-16:15 Kolbeintunet, Varntresk Kaffe ved bålpanna, informasjon Leif Sørdal, biskop, rådgiver, lokale kirkelige ansatte, prost, prest. MR leder
16:30-18:10 Sæterstad gård Omvisning og middag Lokale aktører, biskop, rådgiver, prost ogprest. MR leder Ansatte med ektefeller.
18:30-19:00 Varntresk kirke Omvisning og informasjon ved kirketjener Biskop, rådgiver, lokalt ansatte i kirka, prost, prest.
19:00-20:00 Varntresk kirke Vesper v/Marken, andakt ved Bondevik Biskop, rådgiver, lokalt ansatte i kirka, prost, prest.


Søndag: 30. april
11:00-12:30 Hattfjelldal kirke Visitasgudstjeneste v/biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, fung. Prost Karianne Egeberg Gullfjell, prestevikar Kjersti Marken
                  Biskop med følge, lokale aktører, prost, prest,lokalt ansatte


Like etter etter gudstjenesten bir det visitasforedrag og krikekaffe på Fjellfolkets der alle er velkommen !
 


Del denne artikkel på e-post