Kirkebok for 2-åringer

Kirkebok for 2-åringer

Du som er døpt og fyller 2 år i løpet av året vil få invitasjon til gudstjeneste i Hattfjelldal kirke. Da vil vi gi deg kirkeboka sammen med andre 2-åringer som også blir invitert.

Med hilsen
Hattfjelldal menighet


Del denne artikkel på e-post