Stell av gravsted
Stell av gravsted

Stell av gravsted

Dersom du ikke har anledning til å stelle graven selv, kan du bestille stell av grav på kirkekontoret.

 

 

Stell av gravsted

 

Dersom du ikke har anledning til å stelle graven selv, kan du bestille stell av gravsted på kirkekontoret. Betaling skjer ved årlig faktura. Det er kun fester som har anledning til å bestille stell av grav. Dersom noen andre bestiller stell av grav, må det foreligge skriftlig tillatelse fra fester.

Gravstedet blir i løpet av juni satt i stand for planting, som vanligvis skjer rundt 15. juni. Første gang du bestiller planting settes det ned en plante- /selvvanningskasse i blomsterbedet. Denne kassen blir stående i blomsterbedet så lenge vi planter gravstedet. Kirkegårdsansatte vedlikeholder og vanner gravstedet fram til ca. 15. september. Sommerplatene erstattes da av en Erika.

Vi minner om at alle gravminner skal være boltet.

 

Årlig faktura

Frist for bestilling av stell er 1. mai. Pris for årlig stell er kr 1200,- Faktura må betales innen 01.juni.

 

Bestilling gjøres ved henvendelse til kirkekontoret. :

kirkevergen@hattfjelldal.kommune.no eller 75184800


Del denne artikkel på e-post