Stell av gravsted

Stell av gravsted

Dersom du ikke har anledning til å stelle graven selv, kan du bestille stell av grav på kirkekontoret.

 

 

Stell av gravsted

 

Dersom du ikke har anledning til å stelle graven selv, kan du bestille stell av grav på kirkekontoret. Betaling skjer ved årlig faktura eller ved gravstellavtale (fond) som forskuddsbetaling for flere år. Det er kun fester som har anledning til å bestille stell av grav. Dersom noen andre bestiller stell av grav, må det foreligge skriftlig tillatelse fra fester.

Gravstedet blir i løpet av juni satt i stand for planting, som vanligvis skjer rundt 15. juni. Første gang du bestiller planting settes det ned en plante- /selvvanningskasse i blomsterbedet. Denne kassen blir stående i blomsterbedet så lenge vi planter gravstedet. Kirkegårdsansatte vedlikeholder og vanner gravstedet fram til ca. 15. september. Sommerplatene erstattes da av en Erika.

Vi minner om at alle gravminner skal være boltet.

 

Årlig faktura

Stell av gravsted gjøres pr mail eller ved å fylle ut skjema for årlig stell av grav. Frist for bestilling er 20. mai. Pris for årlig stell er kr 800,- Faktura må betales innen 01.juni.

 

 

Gravstellavtale

Det er også mulig å opprette en avtale om forhåndsbetalt gravstell. Beløpet blir satt inn på en rentebærende konto og fra beløpet trekkes hvert år kostnadene ved stell av graven. Vi vil da foreta stell så lenge det er penger på kontoen. Før midlene er oppbrukt gis det melding til fester slik at avtalen eventuelt kan fornyes. En slik avtale kan ikke opprettholdes med lengre varighet enn den fastsatte festetid eller en tilsvarende periode. Ønsker du å opprette en gravstellavtale, ta kontakt pr tlf. eller mail. Minimums beløp er kr 10.000,-

 

Bestilling gjøres ved henvendelse til kirkekontoret. : kirkevergen@hattfjelldal.kommune.no eller 75184800


Del denne artikkel på e-post