Samarbeid Grane / Hattfjelldal / Hemnes
Samarbeid Grane / Hattfjelldal / Hemnes

Samarbeid Grane / Hattfjelldal / Hemnes

I april 2014 ble det innledet et samarbeid mellom de tre fellesrådsområdene Grane / Hattfejlldal / Hemnes.

Tidligere har det vært drøftet et mulig samarbeid mellom alle fem fellesrådsområdene i prostiet. Siden et av fellesrådsområdene trakk seg ut av videre drøftinger ble videre samarbeidssamtaler avsluttet.

Samarbeidsmodell:

  • kirkeverge i Hattfjelldal blir kirkeverge for Grane fram til 01.09.2014, sener forlenget inn til videre.
  • kirkeverge i Hemnes blir ass. Kirkeverge i Grane ram til 01.09.2014, senere forlenget inn til videre.
  • kirkevergene i Hattfjelldal og Hemnes trer inn som stedfortreder for hverandre ved behov.

I 2015 ble samarbeidsform utredet og lagt fram for fellesrådene.

Samarbeidet gir effekter på ulike områder for de tre partene. I august 2015 ble gjennomført møte i styringsgruppen for samarbeidet (sammensatt av medlemmer fra alle tre fellesråd). Styringsgruppen var enstemmig på videreføring av samarbeidet i to år. Strategi samarbeidet for 2016 og 2017 legges fram våren 2016.

Plan var at samarbeidet skulle formaliseres i løpet av 2017. Det har blitt utsatt inn til videre grunnet omorganisering av prestetjenesten.

Prosjektet formalisers og avsluttes i løpet av første halår 2019

 


Del denne artikkel på e-post