Gravferd
Gravferd

Gravferd

Ved dødsfall

Det er soknepresten som først og fremst står til tjeneste fra kirkens side ved dødsfall. Det er også et utstrakt samarbeid mellom kirken, kirkegårdsforvaltningen og begravelsesbyråene. Pårørende kan ta kontakt med begravelsesbyrået som igjen hjelper de pårørende videre med de praktiske gjøremål i forbindelse med begravelsen.

 

 

Dette skjer 

Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkevergen for å få tidspunkt for seremonien. Kirkevergen tar kontakt med prest og melder om dødsfallet. Presten tar kontakt med pårørende så snart det lar seg gjøre. Det avtales tidspunkt for samtale. Begravelsesbyrået tar kontakt med kantor, som er musikalsk ansvarlig for seremonien.

I Hattfjelldal er det  innført faste begravelsedager i prioritert rekkefølge:

Fredag kl.11:00, Tirsdag: kl.11:00 Annet tidspunkt kan bli aktuet i tilfelle spesielle forhold oppstår.

 

Gravferdsavgift for utenbygdsboende: (ikke folkeregistrert i Hattfjelldal kommune)

Seremoni i kirken kr.4000,-

Kistegrav kr.4000,- Urnegrav kr.2000,-

For ikke- medlemmer i Den Norske kirke

Seremoni i kirken kr.4000,-

 

Begravelsesbyråer          

Adresser til de mest aktuelle begravelsesbyråer i området

Hattfjelldal Begravelsesbyrå, 8690 Hattfjelldal 75184263 døgnbemannet tlf. 971 28 406

Mosjøen begravelsesbyrå, CM Havigs gt.10, 8656 Mosjøen tlf.751 76 400 døgnbemannet tlf. 918 35 740    http://mosjoen-begravelsesbyro.no

Rørvik Begravelsesbyrå, Mathias Bruns gt.17, 8657 Mosjøen tlf.751 70 622  døgnbemannet tlf. 909 10 120   http://rorvik.pedit.no

 

Rutiner ved begravelse

Det er trist når vi mister noen som har stått oss nær. Så fort presten får beskjed vil de pårørende bli kontakt for samtale. I en slik samtale vil presten lytte til dem som er i sorg for å kunne være til hjelp og trøst. Samtalen vil også komme inn på de praktiske sidene ved en begravelse.

Før begravelse kan finne sted, må skjemaet "Begjæring om gravlegging / kremasjon" sendes kirkevergen. Skjemaet underskrives av ansvarlig for gravferden og fester for gravstedet. Byråene er behjelpelig med utfylling og videresending.

Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden.

 

Serveiceerklæring

Ansatte ved kirkgården har ansvar for å medvirke til at avdøde gravlegges med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

 

Graven

Graven skal være klar i god tid før begravelsen og fremstå som ryddig og sikker.

Det skal være ryddet adkomst for gravfølget og nødvendig utstyr skal være utplassert.

Graven lukkes og pyntes så snart gravfølget har forlatt kirkegården.

På nye graver settes det ut et kors med avdødes navn.

Dersom de pårørende ikke fjerner blomster / kranser innen 3 uker etter begravelsen, blir blomstene fjernet av kirkegårdsbetjeningen.

Planering og tilsåing av graven vil skje etter ca. 3 måneder etter begravelsen og når forholdene tillater det.

 

Gravminnet

Gravminnet skal godkjennes av kirkevergen.

Det er vanlig å vente i minst 3 måneder etter begravelsen med å sette opp monument. Dette må ses i forhold til forventede setninger i graven.

Alle graver vil være utsatt for setninger også lenge etter begravelsen. Det betyr at jorden i graven synker og det blir behov for etterylling av jord. Det er også vandlig at monumentet siger og blir stående skjevt.

Det er festers ansvar å sørge for at monumentet blir rettet opp. Dette er en oppgave som normalt blir utført av den som har levert monumentet.

Det er kirkevergens ansvar å etterfylle jord når det oppstår vesentlige setninger.

 

Urnegrav

Urnen skal settes i jorden senest 6 måneder etter bisettelse.

Tidspunkt for nedsettelse avtales med kirkevergen.

 

Skjøtsel på kirkegårdene

I tillegg til å være grav- og sørgested er kirkgårdene viktige parkområder for hele kommunens befolkning.

Det er et mål å stelle kirkegården slik at våre brukere får en verdig standard og at kirkegården blir et kjært sted å komme til.

Gress, buskbeplantning og trær blir stelt jevnlig.

Veier, parkeringsplasser, gjærder og utstyr skal vedlikeholdes og sikres.

Avfallsdunker vil være tilgjenglige hele året.

 

Andre aktuelle nettsteder

Du kan lese mer om gravferd på http://kirken.no

 

                                                                                                                                                                                                                  


Del denne artikkel på e-post