Tårnagenter
Tårnagenter

Tårnagenter

9-åringer vil bli invitert til å være tårnagenter i kirkene 

 

 

Hvorfor Tårnagenthelg? Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører langt, langt borte? Hva om det i kirkene våre finnes engasjerte barn som får oss rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært? Hva om Tårnagentene får oss til å se og erfare at Bibelens fortellinger er fortelleinger om våre egne liv og vårt eget nærmiljø? - Hva skjer da?

Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet.

Hva ønsker vi med Tårnagenthelg? Å samle alle 9-åringer i kirken! At de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. At oppdragene skal gi positive ringvirkninger! At bibelfortellingene kan knyttes konkret til handling og 9-åringenes hverdag. At 9-åringene skal oppleve spenningen knyttet til bibelfortelleingen, kirkehuset og fellesskapet så sterkt at de ønsker å bli en tårnagent (se http://tarnagentene.no )-og at de vil delta i andre trosopplæringstilak.

 

 


Del denne artikkel på e-post